2020. 02. 24

Gyd. odontologo - burnos chirurgo Tado Koržinsko webinaro akimirkos. Pro-Arch metodika: ar pakreipti implantai tokie pat saugūs kaip vertikalūs?

Gydytojas odontologas - burnos chirurgas m. dr. Tadas Koržinskas vedė webinarą, kurio pagrindinė ašis – bedančių žandikaulių rekonstrukcija ant implantų fiksuotais protezais. Tema paliesta išsamiai, žvelgiant iš skirtingų perspektyvų ir pasidalinant pagrindinėmis gairėmis apie diagnostiką, chirurginius ir ortopedinius gydymo etapus. Teiginiai pagrindžiami svariais argumentais, konkrečiais skaičiais ir pavyzdžiais, kad informaciją būtų galima pritaikyti kasdienėje praktikoje. Į problemą žvelgiama globaliai – pateikiama statistika su dantų netekusių pacientų skaičiumi visame pasaulyje, problemos mastas aptariamas skirtingose šalyse. Skaitydamas pranešimą apie bedančių žandikaulių implantaciją dr. Tadas Koržinskas išreiškia savo pasitikėjimą šveicariškų implantų kompanija, išryškindamas esminę kompanijos vertybę: prieš diegiant naujoves, atliekami labai išsamūs tyrimai, o ne aklai neriama į rinką, žiūrint, kas iš to išeis.

 

 

Pranešime gydytojas išsamiai nagrinėja dantų atkūrimą bedančiuose žandikauliuose ant implantų fiksuotomis restauracijomis, remdamasis savo praktine patirtimi bei moksliniais tyrimais. Pro-Arch metodiką gydytojas apibūdina kaip metodą, orientuotą į individualų pacientą ir padedantį operuoti minimalios invazijos principu, vengiant didesnės apimties kaulo atkūrimo procedūrų ir implantų fiksacijai panaudojant likusį kaulą. Nagrinėjama, kokio implantų skaičiaus reikia konkrečiose situacijose, pateikiami sprendimų algoritmai, atskiri etapai vaizdžiai iliustruojami klinikiniais atvejais.

 

 

Kalbėdamas apie visų dantų atkūrimą naudojant Pro-Arch metodiką, gydytojas pateikia vertingą teorinę medžiagą. Dr. Tadas Koržinskas nuosekliai analizuoja implantų pasirinkimą, savo teiginius pagrįsdamas moksliniais tyrimais. Šioje dalyje pateikiamos implantų savybių analizės, palyginamoji charakteristika, nagrinėjamas poveikis kaului. Taip pat, skirtingos implantų padėtys žandikaulyje, kaip ir jų įsriegimo technikos, pranešime analizuojamos palyginamosios analizės pagrindu.

 

 

Dr. Koržinskas išsamiai apžvelgia mokslinę literatūrą, atkreipdamas dėmesį į įmplantų sėkmės procento dydį priklausomai nuo jų savybių, įsriegimo vietos ir kampo, procedūros betarpiškumo sriegiant ir apkraunant implantus. Pateikiami ir ilgamečių – iki 18 metų trukusių – klinikinių stebėjimų duomenys. Apibendrinant, rekomenduojama išsamiai analizuojant kiekvieną klinikinį atvejį parinkti optimaliausią gydymą pacientui, atsižvelgiant ne tik į anatominius, bet ir į funkcinius aspektus.

 

Atgal į naujienų sąrašą

Užpildykite formą